Vraag het VOS, de website voor creatieve, talentvolle kinderen.

Vraag het VOS wil basisschoolleerlingen mee laten denken over duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid voor bedrijven, instellingen en organisaties in de Noordoostpolder.

Met “Vraag het VOS” kunnen leerlingen van de basisschool aan het werk met opdrachten vanuit het bedrijfsleven, instellingen en scholen/organisaties uit de Noordoostpolder. De leerlingen kunnen met hun eigen talenten, creatief en analytisch denken vernieuwende oplossingen bedenken die bijdragen aan doelen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid.

Bedrijven kunnen via deze weg hun vakgebied promoten en interesse opwekken voor hun bedrijf. Leerlingen bouwen kennis op over bedrijven en instellingen in de Noordoostpolder.

Wilt u deelnemen aan een van de projecten, geef dit dan door via vraaghetvos@aves.nl