Met dit vraagstuk kunnen de leerlingen op zoek gaan naar klimaat, cultuur en gewoontes van een land naar keuze. Ze kunnen leren informatie te achterhalen en deze te verwerken in een presentatie in een Word document van maximaal 2 A4tjes. De inhoud en voorwaarden staan beschreven bij de opdracht voor de leerlingen.
Hiermee kun je oefenen met :
Kerndoel 4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Kerndoel 8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
Kerndoel 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren
Kerndoel 50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.