Hotel Restaurant t’ Voorhuys in Emmeloord

Maak met je klas een broodje van de week! 

Deze opdracht is geschikt voor alle groepen. Je mag per groep 1 broodje insturen. De opdracht kan ingezet worden bij gezondheid of ondernemerschap. Het Voorhuys biedt elk jaar een aantal groepen de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in de keuken en het hotel/restaurant. Dit is beperkt mogelijk, in overleg met Nils Dijkstra.

 Hier onder staan suggesties hoe deze opdracht uitgevoerd kan worden.
Het zijn suggesties! (Geen opdracht of beperking).

Een van de doelen van deze website is om de leerlingen zoveel mogelijk hun eigen creatieve talenten te laten gebruiken.   

Onderbouw:
De schijf van 5 als basis voor dit onderwerp
Het broodje tekenen of beschrijven
Kosten opschrijven van de benodigdheden

De leerlingen kunnen met deze opdracht oefenen met de volgende kerndoelen:
kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
kerndoel 34
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
Middenbouw
De schijf van 5 als basis voor dit onderwerp
Mogelijk aangevuld met een les over ondernemerschap
Hoe maak je het broodje klaar stap voor stap?
Onderbouwing van de gekozen producten.
Kostenraming maken met hulp van prijzen op bv. Internet of onderzoek in de winkels.
 
Bovenbouw
De schijf van 5 als basis voor dit onderwerp
Mogelijk aangevuld met een les over ondernemerschap
Hoe maak je het broodje stap voor stap?
Onderbouwing van je gekozen producten.
Kostenraming maken, kijken naar inkoop, personeel kosten en algemene kosten.

Je kunt de opdracht op verschillende manieren presenteren.

  • Stuur in ieder geval een Word bestand op naar: vraaghetvos@aves.nl, deze kan geplaatst worden op de website. (Download hier de bijlage)
  • Maak een foto van jullie broodje.
  • Je kunt ook denken aan een filmpje waarin je laat zien hoe je het broodje klaar maakt.
  • Maak een Powerpoint presentatie.